Почетен венец

Изработка от дървена конструкция аранжирана с естествена иглолистна растителност и цветя по избор.