ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

Основният и най-важен елемент в зелените площи е декоративната растителност.
След проектиране и изграждане на една градина решаващо значение за уникалната ѝ визия има нейното поддържане.
За запазване на впечатляващия ѝ ефект са нужни както знания, така и специализирано оборудване.
А непрекъснатата ѝ промяна, растеж и развитие диктуват дейностите, които екип поддръжка ДАЛИЯ Плевен извършва:

Основни дейности по тревните площи:

Основни дейности по храстите и дърветата:

Основни дейности по поливните системи:

Екипът на фирма ДАЛИЯ предлага на своите клиенти услуга за абонаментно поддържане на зелени площи от всякакъв тип. След безплатен оглед и консултация изготвяме индивидуален план за поддържане, като цената се образува според квадратурата, видовете дейности и броя на посещения.

Ако поддържането, което осигуряваме, представлява интерес за Вас или просто имате въпроси, пишете ни на
info@daliq-bg.com или ни позвънете на тел.: +359 878 766 689