Продължете към съдържанието

ЛАНДШАФТНО ПРОЕКТИРАНЕ

Ландшафтната архитектура е необикновена комбинация от наука и изкуство, предложение и мисъл.
Задачата на ландшафтния архитект е да осъществява сложната връзка между архитектура, конструкции и природа.

Фирма ДАЛИЯ Плевен предлага проектантски услуги в областта на интериорното и екстериорното озеленяване.
Екип от ландшафтни архитекти и инженери разработват проекти от част „Паркоустройство и благоустройство“.

Според инвестиционното намерение и площ на обекта, проектите могат
да включват следните фази на проектиране или части от тях:

Фаза 1
Проучвания

Фаза 2
Идеен проект

Фаза 3
Технически проект

Фаза 4
Работен проект

За повече информация и въпроси пишете ни на info@daliq-bg.com или ни позвънете на тел.: +359 8787 666 89